ID-märkning av hundar på resa och importerade hundar

 

Enligt ett beslut av livsmedelssäkerhetsverket EVIRA ska hundar som importeras till Finland från och med 3.7.2011 vara märkta med mikrochips, som är det enda alternativet. Dock godkänns fortfarande tatuering som ID-märkningsmetod, om märkningen skett före 3.7.2011. Efter detta datum ska hundar med tatuerad märkning (som måste vara tydlig) också åtföljas av ett skriftligt intyg som bekräftar att tatueringen har gjorts före 3.7.2011.

Mikrochipsen ska uppfylla standarden ISO 11784 och det ska vara möjligt att avläsa koderna med scanner enligt standarden ISO 11785. Om mikrochipset inte uppfyller de stadgade bestämmelserna ska den som importerar djuret ha med sig en sådan avläsningsanordning som behövs för uppvisande av ID-koden.

Hundägaren måste beakta att EVIRA utöver bestämmelsen om ID-märkning också har utfärdat andra bestämmelser om transport av hundar, bl.a. om EU sällskapsdjurspass, landsspecifika vaccineringar samt avmaskning. Uppgifter om dessa ges på EVIRAs webbplats.