ID-märkning

Identitetsmärkningen (ID-märkning) är ett sätt att identifiera varje enskild hund. I Finland sker ID-märkningen med mikrochips eller tatueringar. Med ID-märkningen är det möjligt att bestämma vilken hund man har framför sig.

ID-märkningen gör det möjligt att identifiera en upphittad hund, och det är till nytta när hundens ägare ska spåras. Därför är det viktigt att alla hundägare anmäler sig till Kennelklubbens register över hundägare.

ID-märkningen är också nödvändig för att hälsoundersökningsutlåtanden ska kunna ges och sparas för rätt hund. Med märkningen kan det också konstateras att den hund som deltar i en utställning eller ett prov är just den hund som står i registreringsbeviset.

Det är uppfödaren som ska se till att valparna ID-märks, redan innan kullen överlåts och registreras. Naturligtvis måste valpkullens båda föräldrar också vara ID-märkta.

Hundar som förs över riksgränser måste vara ID-märkta med mikrochips. En hund ska märkas i sitt ursprungsland, och när en importerad hund införs i Kennelklubbens register ska också ID-koden skrivas in. Kennelklubben håller inte bara officiella register utan för också register som gäller ID-märkning och ägaruppgifter för blandras- och oregistrerade hundar.

ID-märkning av hundar får göras av veterinärer och av särskilda, av Kennelklubben utsedda ID-märkare.