Röntgenålder

Utlåtandet kan ges till en hund som är yngre än 12 månader gammal om osteokondrosförändringar konstateras i leden (OC sjuk). Utlåtandet OC frisk kan inte ges före 12 månaders ålder.

Om undersökningen

Röntgen- eller CT-bilder tas under övervakning av en veterinär. Hunden sederas för att möjliggöra en instruktionsenlig röntgenposition. Veterinären skickar bilderna till Kennelklubben för avläsning. En lista på veterinärkliniker som genomför CT-undersökningar finns här

Det är möjligt att begära om ett inofficiellt, avgiftsfritt röntgenutlåtande för en hund som har blivit föremål för operation som kan påverka avläsningsresultatet eller för hund som har fått läkemedelsbehandling eller som man har varit tvungen att avliva på grund av defekten. Önskemål om avgiftsfri röntgenavläsning ska i så fall antecknas på remissen. Kopior av sjukjournaler och eventuella tidigare röntgenbilder bifogas. Bilderna behöver inte uppfylla kraven som gäller för officiellt utlåtande, men hunden måste vara id-märkt. Resultatet registreras i avelsdatasystemet och beaktas vid beräkning av index, men uppfyller inte de avelskrav som ingår i PEVISA-program.

Hur får jag resultatet?

Du får utlåtandet i genomsnitt ca en vecka efter att bilderna har skickats till Kennelklubben och utlåtandet har betalats. OBS! Avläsning sker först när betalningen har registrerats till Kennelklubbens hundregister. Tänk på att samtliga bilder som skickats in för hunden inte nödvändigtvis avläses vid samma tidpunkt. Utlåtandet skickas per e-post och/eller per post efter att utlåtandet har registrerats. Du kan välja på förhand i Omakoira-tjänsten om du vill ha utlåtandet endast i elektronisk form som du själv kan skriva ut. Om resultatet för höger respektive vänster led avviker från varandra, bestäms hundens slutliga resultat enligt den sämre leden.

Omröntgen

Ett utlåtande som getts på röntgenbilder kan ändras efter att nya bilder tas på hunden. Hundens bogleder kan avbildas på nytt tidigast 12 månader efter det föregående avbildningstillfället. Om nya bilder emellertid tas på grund av tekniska brister i tidigare bilder (Kennelklubben begär om nya eller ytterligare bilder), är det skäl att låta nya bilder tas snarast möjligt. Avläsande veterinär får tillgång till alla bilder från samtliga undersökningstillfällen. När hunden har ett CT-resultat ges den inte längre ett utlåtande på röntgenbilder.

Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden Gäller fr.o.m. 1.1.2022.
Uppdaterad
Ohje olkanivelen osteokondroosin kuvauksista ja luokituksesta
Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla/TT-kuvauksilla ja koirien olkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä̈ varten. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för osteokondros i bogleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden
Gäller fr.o.m. 1.1.2022.
Uppdaterad
Guidelines for screening and grading of shoulder osteochondrosis
Osteochondrosis of the dog's shoulder joint is examined by X-ray / CT scan and the dog's shoulder joints are classified for collation of breeding data.The guide is valid from 1.1.2022.
Uppdaterad