Röntgenålder

Kondrodystrofa och små hundraser röntgas när den är minst 12 månader gammal.

Avläsningsavgift

För avläsning av röntgenbilder tas en avgift, se prislista. Det lönar sig att beställa remiss på förhand; avläsningsavgiften är betydligt mycket dyrare, om remissen görs först på veterinärkliniken.

Att röntga hunden

Röntgenundersökningen genomförs under övervakning av en veterinär. Hunden sederas för att möjliggöra en instruktionsenlig röntgenposition. Veterinären skickar bilderna till Kennelklubben för avläsning.

När får jag resultatet?

Du får utlåtandet i genomsnitt ca en vecka efter att bilderna har skickats till Kennelklubben och utlåtandet har betalats. Avläsning sker först när betalningen har registrerats till Kennelklubbens hundregister. Tänk på att höft- och armbågsledsbilderna inte nödvändigtvis avläses vid samma tidpunkt. Utlåtandet skickas per e-post och/eller per post efter att utlåtandet har registrerats. Du kan välja på förhand i Omakoira-tjänsten om du vill ha utlåtandet endast i elektronisk format som du själv kan skriva ut. Om resultatet för höger respektive vänster led avviker från varandra, bestäms hundens slutliga resultat enligt den sämre leden.

Omröntgen

Utlåtandet om en hund kan ändras efter omröntgen. Hundens armbågsleder kan röntgas på nytt tidigast 6 månander efter föregående röntgentillfälle. Om omröntgen emellertid görs på grund av tekniska brister i tidigare röntgenbilder (Kennelklubben begär om nya eller ytterligare bilder), är det skäl att låta hunden bli röntgad på nytt snarast möjligt. Avläsande veterinär får tillgång till alla bilder från samtliga undersökningstillfällen.

Arkivering av röntgenbilder

Röntgenbilder arkiveras av Kennelklubben i minst 10 år, varefter de kan förstöras. Hundägaren kan på skriftlig begäran få analoga bilder om sin hund till låns. Ägaren kan begära digitala bilder för eget bruk direkt från veterinärkliniken där hunden röntgades.

Att överklaga ett utlåtande

En hundägare som är missnöjd med Finska Kennelklubbens utlåtande kan begära att bilderna bedöms av Kennelklubbens expertarbetsgrubb (panel). Ett panelutlåtande behandlar fallet utan kännedom om det ursprungliga avläsningsresultatet.

Besvärstiden är 90 dagar från den dag utlåtandet har postats från Kennelklubben. Till den fritt formulerade besvärsskriften ska bifogas ett kvitto över betald besvärsavgift.  Besvärsavgiften (2 x avläsningsavgift) är 42 euro. Inbetalning görs till Kennelklubbens konto FI04 1243 3000 0815 20. Besvärsskriften skickas som bilaga till ett e-postmeddelande till terveystulokset@kennelliitto.fi eller kan postas till Kennelklubbens undersökningsavdelning, adress Kamrersvägen 8, 02770 Esbo.

Besvärsavgiften återbetalas om utlåtandet om hundens sämre led ändras. Beslutet av panelen är slutgiltigt, så efter avgörandet kan inga fler bilder skickas för ny bedömning.

 

Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser. Gäller fr.o.m 1.1.2022. (Uppdaterad raslistan from 1.7.2022)
Uppdaterad 13.6.2022
Kyynärnivelen inkongruenssin ohje
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Voimassa 1.1.2022 alkaen. (päivitetty rotulista 1.7.2022 alkaen)
Uppdaterad
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser. Gäller fr.o.m 1.1.2022. (Uppdaterad raslistan from 1.7.2022)
Uppdaterad
Guidelines for radiographic screening and grading of elbow joint incongruity in short-limbed and chondrodystrophic breeds (Elbow Incongruity Guidelines)
Hereditary elbow incongruity in chondrodystrophic and other short-limbed and certain small breeds is subject to radiographic screening and elbow joints are graded in collect data for breeding purposes. Valid from 1. January 2022 (updated with breed list from 1. July 2022)
Uppdaterad
Downloadable file
Raslista som anslutar till instruktionen av armbågsledens inkongruens
I denna instruktion har listats de raser som endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Uppdaterad 3.6.2022
Raslista för armbågsleddysplasi som motsvarar inkongruensdirektiv
I denna instruktion har listats de raser som från och med 1.1.2021 endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille annetaan vain inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja.
Uppdaterad
Raslista som anslutar till instruktionen av armbågsledens inkongruens
I denna instruktion har listats de raser som endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Uppdaterad
List of breeds in accordance with the Elbow Incongruity (INC) guideline
This document includes a list of breeds for which elbow screening can be performed only in accordance with the Elbow Incongruity (INC) Guideline.
Uppdaterad