Bestämmelser om vaccinering och smittsamma sjukdomar

Foto: 
Foto: Jukka Pätynen

Vaccinationsbestämmelser

Alla hundar som deltar i evenemang som är underställda Kennelklubben måste ha gällande vaccinering enligt följande:

  • Vaccinering mot valpsjuka. Hunden ska ha vaccinerats mot valpsjuka minst två gånger och det ska ha förlöpt minst 21 dygn sedan den senaste boosterinjektionen. Den första boosterinjektionen av en hund är giltig ett år framåt. De följande boosterinjektionerna som ges efter att valpen fyllt ett år eller senare gäller under den tid som anges i vaccinets produktresumeer.
  • Rabiesvaccination. Hunden ska ha vaccinerats mot rabies minst en gång, och det ska ha gått minst 21 dygn sedan dess. En vaccination som ges till en hund som inte fyllt ett år gäller i ett år. De följande vaccinationerna som ges när hunden är ett år eller äldre gäller under den tid som anges i vaccinets produktresumeer. 

För en hund som deltar i ett evenemang ska det företes ett vaccinationsintyg där det antecknats hundens ID-nummer samt vaccinationernas sista giltighetsdag.

Bestämmelser om smittsamma sjukdomar

En hund får bara delta  i evenemang om den varit minst två veckor symptomfri, efter sjukdomar av följande slag:

  • Valpsjuka, smittsam hepatit, kennelhosta eller andra smittsamma inflammationer i andningsvägarna
  • Parvovirusdiarré eller liknande smittsam mag-tarminfektion

Samma begränsning gäller även symptomfria hundar som bor i samma hushåll som hunden ovan. Parasiter (yttre och interna) måste elimineras innan hunden tillåts delta i evenemang.

Förnyande av vaccination vars giltighet gått ut

Föråldrade vaccinationer måste förnyas minst 21 dygn före evenemang. Hunden får delta i evenemang efter att karenstiden gått ut, dvs. 22:a dagen efter vaccineringen.

Rekommendationer om vaccinering

Rekommenderat vaccinationsprogram, som en veterinär dock kan frångå:

  • Valpsjukevaccin ges för första gången till valpar som är 12 veckor gamla i form av en kombination av fyra vacciner (vaccin mot valpsjuka, smittsam hepatit, parvovirus och kennelhosta). En booster ges 4 veckor efter den första injektionen.
  • Den första rabiesvaccineringen ges tidigast när valparna är 16 veckor gamla. Det rekommenderas att valpsjuke- och rabiesvaccin inte ges samtidigt.

Anteckningarna om tidigare vaccineringar ska finnas med, i ett sällskapsdjurspass eller på ett vaccinationsintyg av annat slag.

Vaccineringen mot kennelhosta ska helst förnyas varje år eller, beroende på situationen, innan hunden deltar i prov, tävling eller utställning.

Importbestämmelser

Vaccinationsbestämmelserna inför import och andra vaccineringsrekommendationer finns på EVIRAs webbplats.

Träder i kraft 1.1.2015