Hur görs en tatuering och hur gammal ska hunden vara?

En hund kan tatueras (tångmärkas) när den är minst sex veckor gammal, om tatueringen görs av Kennelklubbens id-märkare. En veterinär kan vid behov tatuera hunden när den är yngre än sex veckor.

I Finland är tatueringsstället på innersidan av det vänstra örat, på ett ställe i mitten av öronlappen där det inte finns blodådror eller öronbrosk. Valpens nervbanor i örat är ännu outvecklade. Då tatueringen görs korrekt, orsakar tatuering av öronlappens "känslolösa" mittparti inte en sådan smärtreaktion att det i normala fall vore nödvändigt att använda sedering.

Endast veterinärer kan tatuera hundar på andra ställen än på örat, t.ex. vid ljumsken eller innanför läppen, eftersom dessa ingrepp alltid förutsätter att hunden sederas.