Vaccinationsbestämmelser

Alla hundar som närvarar på evenemang som är underställda Finska Kennelklubben ska ha giltiga vaccinationer enligt följande:

•    Vaccination mot valpsjuka. Hunden ska ha blivit vaccinerad mot valpsjuka minst två gånger och det ska ha förlöpt minst 21 dygn sedan den senaste, dvs. revaccinationen. Vaccinationen för en hund som har fått revaccinationen när den är yngre än ett år är giltigt i ett år. En revaccination som har getts när hunden är ett år gammal eller äldre är giltigt enligt vaccinets produktresumé.

•    Rabiesvaccination. Hunden ska ha blivit vaccinerad mot rabies minst en gång och det ska ha gått minst 21 dygn sedan den senaste vaccinationen. Om hunden har vaccinerats mot rabies före ett års ålder är vaccinationen i kraft ett år. Därpå följande vaccinationer som har getts när hunden är ett år gammal eller äldre är giltiga enligt vaccinets produktresumé.

Bestämmelser om smittsamma sjukdomar

En hund kan närvara vid evenemang om den har varit minst två veckor symptomfri efter smittsamma sjukdomar av följande slag:

•    valpsjuka, smittsam leverinflammation, kennelhosta eller andra smittsamma inflammationer i luftvägarna
•    parvovirusdiarré eller liknande smittsam mag-tarminfektion

Begränsningen gäller också symptomfria hundar som bor i samma hushåll. Parasiter (yttre och interna) ska behandlas innan hunden kan närvara vid evenemang.

Förnyande av vaccination vars giltighet gått ut

Vaccinationer vars giltighet har gått ut ska förnyas minst 21 dygn före evenemanget.

Uträkning av karenstid

Hunden kan delta i evenemang dagen efter att karenstiden gått ut, dvs. på den 22:a dagen efter vaccineringen.

Rekommendationer om vaccinering

Rekommenderat vaccinationsprogram, som en veterinär dock kan frångå:

Vaccin mot valpsjuka ges första gången till en 12 veckor gammal valp, som en del av ett så kallat kombinationsvaccin som omfattar vaccinskydd mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och kennelhosta. Revaccinationen ges 4 veckor efter den första vaccinationen.
•    En valp vaccineras mot rabies tidigast när den är 4 månader gammal. Det rekommenderas att vaccinationer mot valpsjuka och rabies inte ges samtidigt.

Anteckningar om tidigare vaccineringar ska finnas med på evenemang, i ett sällskapsdjurspass eller på ett vaccinationsintyg av annat slag.

Vaccineringen mot kennelhosta ska helst förnyas varje år eller, beroende på situationen, innan hunden deltar i prov, tävling eller utställning.

Bestämmelser om införsel

Vaccinationsbestämmelser i anslutning till införsel samt övriga rekommendationer om vaccinering finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats.

Vaccinationsbestämmelser