Polvilumpioluksaatiotutkimus kertoo pysyykö patella paikoillaan

Kuvaaja: 
Jukka Pätynen

Kaipaatko tarkempaa taustatietoa polvilumpioluksaatiosta eli polvilumpion sijoiltaan menosta? Lue asiantuntija-artikkeli aiheesta.

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo

Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Mikäli rodun PEVISA-ohjelmaan on kirjattu vaatimus polvilausunnosta, pitää vanhentunut lausunto uusia ennen seuraavaa astutusta. Kolmevuotiaalle tai tätä vanhemmalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.

Lausunnon saaminen

Polvilumpioluksaatiolausunto on annettava koiranomistajan kotimaassa tai Suomessa. Löydät listan lausuntoja antavista, yhteystietonsa julkaisun sallineista eläinlääkäreistä täältä.

Ahvenanmaalaisessa omistuksessa oleville koirille voidaan hyväksyä myös ruotsalainen polvilumpioluksaatiolausunto, jos tulos on aste 0 tai aste 1.

Ulkomaisten sekä tuontikoirien polvilausunnot

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta Kennelliitto hyväksyy lausunnot, jotka on annettu käyttäen Putnamin asteikkoon verrattavissa olevaa luokittelua. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä.

Lausunnosta valittaminen

Omistaja voi pyytää koiran polvinivelten tutkimista Kennelliiton polvipaneelissa, jos koiralle on annettu toisistaan poikkeavia lausuntoja. Huonoin tulos jää voimaan, kunnes paneeli on tutkinut koiran. Tämä pätee, vaikka huonomman lausunnon voimassaolo olisi päättynyt.

Polvipaneeli järjestetään kerran tai kaksi vuodessa, yleensä keväisin, Yliopistollisessa Eläinsairaalassa Helsingissä. Paneelissa polvet tutkii neljä ortopediaan erikoistunutta eläinlääkäriä. Ilmoitamme paneelista etukäteen Kennelliiton nettisivuilla. Omistaja anoo paneeliin pääsyä vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä. Ennen paneelia omistajan tulee myös suorittaa käsittelymaksu (kts. hinnasto), jota ei palauteta. Paneelin antama tulos korvaa aiemmat lausunnot.

Polvilausuntoihin liittyvä ohje

Voimassa 1.1.2012 alkaen.