Rekisteröinti alkaa pentueilmoituksella

Kasvattajan tulee tehdä neljän kuukauden sisällä pentujen syntymisestä pentueilmoitus Kennelliittoon.  Kennelliitto rekisteröi pentueen, jos sen kasvattajalla on vakituinen asuinpaikka Suomessa, ja pentueen vanhemmat täyttävät rekisteröintiehdot. Koko pentue ilmoitetaan rekisteriin yhdellä kertaa. Näppärintä ilmoituksen teko on Omakoira-palvelulla. Sen voi tehdä myös pentueilmoitus-lomakkeella.

Pentueilmoitukseen sisältyy myös astutustodistus, jonka pentueen isän omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan. Kasvattaja on yleensä pentujen emän omistaja, mutta omistaja voi myös luovuttaa kasvatusoikeuden toiselle henkilölle. Pennun omistaja ei voi itse ilmoittaa pentuaan rekisteröitäväksi.

Koirarekisterien etuliitteet ovat FI ja ER. Lisäksi on rekisteri koirille joita ei voi käyttää jalostukseen, sen etuliite on EJ. Monirotuisen koiran voi ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteriin eli niin sanottuun FIX-rekisteriin.

Rekisteröidessäsi pentueen Kennelliiton Omakoira-palveluun, voit ottaa koko pentueelle ilmaisen Agria Henki Pentu -vakuutuksen. 

Rekisteröinnin edellytykset

Pennun molempien vanhempien tulee olla rekisteröityjä. Ulkomailta tuotu emä on rekisteröitävä Kennelliiton rekisteriin viimeistään pentujen rekisteröinnin yhteydessä. Ulkomaisen isän on oltava kansainvälisen kenneljärjestö FCI:n tunnustamassa rekisterissä, ja kasvattajan tulee lähettää pentueilmoituksen yhteydessä rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat.

Ulkomaalaisesta uroksesta, jota ei ole aiemmin käytetty Suomessa jalostukseen tulee pentueen rekisteröinnin yhteydessä toimittaa oheiset dokumentit:

  • rekisteritodistuksen kopio
  • tieto tunnistusmerkinnästä
  • koiran omistajatiedot sekä omistajan kirjallinen allekirjoitettu hyväksyntä pentueen rekisteröimisestä
  • mahdollisesti vaadittavat terveystutkimusten kopiot
  • kivestodistus

Pentueen isän tulee olla tervekiveksinen. Tieto normaaleista kiveksistä tallentuu urokselle automaattisesti sen saadessa palkinnon virallisesta näyttelystä tai suorittaessa Kennelliiton ulkomuodon jalostustarkastuksen. Pentueilmoituksen mukaan liitetään eläinlääkärin antama kivestodistus, jos uros ei ole käynyt virallisessa näyttelyssä tai jalostustarkastuksessa. Ulkomaisen jalostusuroksen kivestodistukseksi voidaan rotujäjrestön pyynnöstä hyväksyä myös ulkomainen virallisen jalostustarkastuksen lausunto, jossa todetaan kivesten olevan normaalit. 

Lue lisää pentueen rekisteröinnistä.

Kaikkia rotuja koskevat ehdot, PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset erityisehdot

Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Nämä ehdot ovat:

  • Mikäli jommalla kummalla tai molemmilla pentueen vanhemmista on Kennelliiton virallisissa lonkka-, kyynärnivel-, polvilumpio- tai spondyloositutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. 
  • liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25 %)
  • kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään
  • kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään

Lisäksi pentujen rekisteröinnin ehtona on yli sata rotukohtaista PEVISA-ohjelmaa ja muita rotukohtaisia erityisehtoja. Kaikki terveystutkimustulokset on oltava annettu ennen astutusta. Tutustu oman rotusi vaatimuksiin.

Luonnontöpöhäntäisenä (T-box -mutaatio) syntyneen pennun töpöhäntäisyys merkitään rekisteriin alle 10 vrk:n ikäisenä saadun eläinlääkärintodistuksen perusteella tai geenitestituloksen perusteella.