Pentueilmoitukseen sisältyy myös astutustodistus, jonka pentueen isän omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan. Kasvattaja on yleensä pentujen emän omistaja, mutta omistaja voi myös luovuttaa kasvatusoikeuden toiselle henkilölle. Pennun omistaja ei voi itse ilmoittaa pentuaan rekisteröitäväksi.

Kennelliitto rekisteröi pentueen, jos sen kasvattajalla on vakituinen asuinpaikka Suomessa, ja pentueen vanhemmat täyttävät rekisteröintiehdot. Koirarekisterien etuliitteet ovat FI ja ER. Lisäksi on rekisteri koirille joita ei voi käyttää jalostukseen, sen etuliite on EJ. Sekarotuisen koiran voi ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteriin eli niin sanottuun FIX-rekisteriin.

Rekisteröinnin edellytykset

Pennun molempien vanhempien tulee olla rekisteröityjä. Ulkomailta tuotu emä on rekisteröitävä Kennelliiton rekisteriin viimeistään pentujen rekisteröinnin yhteydessä. Ulkomaisen isän on oltava kansainvälisen kenneljärjestö FCI:n tunnustamassa rekisterissä, ja kasvattajan tulee lähettää pentueilmoituksen yhteydessä rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat.

Pentueen isän tulee olla tervekiveksinen. Tieto normaaleista kiveksistä tallentuu urokselle automaattisesti sen saadessa palkinnon virallisesta näyttelystä tai suorittaessa Kennelliiton ulkomuodon jalostustarkastuksen. Pentueilmoituksen mukaan liitetään eläinlääkärin antama kivestodistus, jos urokselle ei ole aiemmin merkitty jalostustietojärjestelmään tietoa normaaleista kiveksistä.

Lue lisää pentueen rekisteröinnistä.

Kaikkia rotuja koskevat ehdot, PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset erityisehdot

Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Nämä ehdot ovat:

  • mikäli pentueen vanhemmilla, tai edes toisella vanhemmista, on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Nämä tutkimukset ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus
  • liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25 %)
  • kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään
  • kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään

Lisäksi pentujen rekisteröinnin ehtona on yli sata rotukohtaista PEVISA-ohjelmaa ja muita rotukohtaisia erityisehtoja. Kaikki terveystutkimustulokset on oltava annettu ennen astutusta. Tutustu oman rotusi vaatimuksiin.

Luonnontöpöhäntäisenä (T-box -mutaatio) syntyneen pennun töpöhäntäisyys merkitään rekisteriin alle 10 vrk:n ikäisenä saadun eläinlääkärintodistuksen perusteella tai geenitestituloksen perusteella.