Koulutusohjaaja

Koulutusohjaajakurssit

Suomen Kennelliiton koulutusohjaajakoulutukseen kuuluu kolme erilaista koulutusohjaajakurssia:
- arkitottelevaisuusohjaajakoulutus
- kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakoulutus
- rally-tokokoulutusohjaajakoulutus

Tietoa kursseista löytyy kennelpiirien sivuilta.

Vuonna 2015 voidaan järjestää ns. vanhan mallisia kursseja (toko-koulutusohjaajakurssi), jos kurssi on anottu 31.8. mennessä. Vuoden 2016 alusta lähtien kaikki kurssit järjestetään uusien kurssien mukaisesti.

Arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi

Osallistumisoikeus
• Yhdistyksen puolto
• Ikäraja kortin saamiselle 18 v.
• Perustiedot koirien oppimisesta ja kouluttamisesta
• Koiranomistajan peruskurssi –diplomi (http://www.koiranomistajanperuskurssi.fi/)
• Alkutestin läpäiseminen

Kurssin kesto on 28-32 tuntia.

Suositeltava ennakkolukemisto:
• Handelman: Koiran elekieli ja käyttäytyminen
• Horowitz: Koiran silmin
• Kaimio: Koirien käyttäytyminen
• Pärssinen: Tottelevaisuuskoulutuksen perusteet
• Raevaara: Koiraksi ihmiselle

Pätevöinti:
• Kurssin suorittaminen hyväksytysti
• 10 kerran harjoittelu

Vastaavuus vanhoihin kortteihin: TOKO-koulutusohjaajakortti

Kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi

Osallistumisoikeus
• Yhdistyksen puolto
• Kennelliiton jäsenyys
• Ikäraja kortin saamiselle 18 v.
• Voimassaoleva toko-koulutusohjaajakortti (vanha) tai arkitottelevaisuusohjaajakortti
• Tuloksekas kilpailukokemus tokosta omalla koiralla  (väh. ALO1 ja todistus seuratuista AVO, VOI ja EVL-luokista tai kilpailukokemusta näistä luokista)
• Kouluttajakokemusta erityyppisten rotujen kouluttamisesta

Ks. liite sivun alaosassa; Liite kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakurssille

Kurssin kesto on 24h.

Suositeltava ennakkolukemisto:
• Svartberg & Svartberg: Tavoitteena täysi 10
• Svartberg: Kilpailemisen taito
• Pärssinen: Tottelevaisuuskoulutuksen perusteet

Pätevöinti:
• Kurssin suorittaminen hyväksytysti
• 10 kerran harjoittelu

TOKO-koulutusohjaajakurssi (voidaan järjestää v. 2015 loppuun asti)

Kurssille pääsyvaatimuksena ovat
• riittävät tiedot ja taidot lajista
• kokemusta kouluttamisesta
• ominaisuuksia kouluttajaksi
• jäsenyhdistyksen suositus
• pätevöinti 18-v. iän jälkeen

Kurssin läpäisyvaatimuksena on, että kurssilainen tuntee tokon viralliset liikkeet. Jokaisen, joka ei pysty omalla kilpailukirjallaan todistamaan, että on osallistunut kaikkiin koeluokkiin, on käytävä katsomassa virallisen tottelevaisuuskokeen luokat, jotka omasta kilpailukirjasta puuttuvat. Koekäynnistä tulee ottaa tuomarin kuittaus todistukseen.

Jos koulutusohjaajakurssin kouluttaja katsoo, että kurssilaisella on selkeitä puutteita, jotka ovat välttämättömiä koulutusohjaajana toimimisessa, hän voi velvoittaa kurssilaisen antamaan näyttökokeen tuomarille kouluttajantaidoistaan. Näyttökokeen pystyy antamaan vasta, kun kymmenen harjoittelukertaa on suoritettu.

TOKO-koulutusohjaajan pätevöinti
• Hyväksytty koulutusohjaajakurssi tehtävineen
• Kymmenen harjoittelukertaa ja tarvittaessa TOKO-kokeen seuraaminen

Pätevöinti
• Jatkokoulutus

Korttien uusiminen
• Vuonna 2015 uusittavat koulutusohjaajakortit: uusitaan TOKO-koulutusohjaajakorteiksi
• Vuoden 2016 alusta lähtien uusittavat koulutusohjaajakortit: uusitaan arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakorteiksi
• Uusien korttien voimassaoloaika 5 vuotta

Koulutusohjaajakurssit löytyvät Kennelpiirien kotisivuilta.