RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT JA OHJEET

Downloadable file
Rally-toko kilpailun säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää rally-tokokilpailun säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.5.2014 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
Rally-toko kilpailun säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää rally-tokokilpailun säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.5.2014 alkaen.
Päivitetty
Regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad
Dokumentet innehåller regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad i Finland. Regelverket gäller från och med 1.5.2014.
Päivitetty