Antidoping

Kuvaaja: 
Jukka Pätynen

Kennelliiton antidopingtoiminnan perusteet tulevat eläinsuojelulainsäädännöstä. Antidopingtoiminnan piiriin kuuluvat kaikki Kennelliitosta anotut viralliset koiranäyttelyt, -kilpailut ja -kokeet Suomessa.

Tällä sivustolla on kaikki antidopingvalvontaan liittyvät asiakirjat. Asiakirjoja päivitetään tarpeen mukaan. 

Lisätietoja:
Katariina Suomi, adatkennelliitto.fi, puh. 09 8873 0283

Poikkeuslupahakemukset

Huomioithan, että koiran alkuperäinen rekisteritodistus tulee lähettää sekä kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran, että iho-ja silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitsevan koiran poikkeuslupahakemuksen mukana. Muutoin poikkeuslupahakemusta ei voida käsitellä. 

Hyväksytty poikkeuslupahakemus ja koiran uusi EJ-rekisteritodistus postitetaan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Virtsankarkailulääkitystä tarvitsevan steriloidun narttukoiran poikkeuslupaa käsiteltäessä ei tarvita koiran rekisteritodistusta, eikä koiraa siirretä EJ-rekisteriin. Virtsankarkailulääkitystä tarvitsevan narttukoiran hyväksytty poikkeuslupahakemus voidaan lähettää sähköpostin liitteenä, jos hakemuksessa on omistajan sähköpostiosoite. Poikkeusluvista tulee merkintä jalostustietojärjestelmään.

Em. lääkeaineilla on jatkossakin voimassa varoajat ellei koiralle ole haettu poikkeuslupaa. 

Jos koiralle on merkitty useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa poikkeuslupahakemus. Kennelliiton hallituksen päätöksellä poikkeuslupahakemukset ovat maksuttomia.

Tulostettavat poikkeuslupahakemukset löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Poikkeuslupahakemukset osallistua tietyin ehdoin lääkityllä koiralla virallisiin koiratapahtumiin lähetetään osoitteeseen:

Suomen Kennelliitto
Katariina Suomi
Kamreerintie 8
02770 Espoo

tai skannattuna adatkennelliitto.fi (huom. vain hakemukset, koiran alkuperäinen rekisterikirja tulee lähettää postitse)

Eläinkilpailujen Antidoping-toimikunta

Suomen Kennelliitto on osallisena Eläinkilpailujen antidoping-toimikunnassa (EKADT), joka on perustettu Helsingissä 2.3.2000.

Toimikunta on itsenäinen asiantuntija ja päätöksentekoelin, joka toimii sääntöjensä ja perustamissopimuksensa osapuolten (Suomen Hippos, Suomen Kennelliitto, Suomen Ratsastajainliitto, Paliskuntien yhdistys sekä Greyhound Racing liitto 25.3.2009 alkaen) hyväksymän suunnitelman mukaan tarkoituksenaan estää kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien käyttö eläinurheilussa. Toimikunta käsittelee sille eri osapuolilta ilmi tulleet tapaukset ja antaa lausuntonsa ao. järjestölle (osapuolelle).

Toimipaikkana on Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto.

Kukin EKADT:n perustamissopimuksen osapuoli määrää lääkeainerikkomuksista seuraavista rangaistuksista omissa säännöissään.

Antidopingsäännöt ja ohjeet

Voimassa 1.1.2016 lähtien.

Lääkelista 2017 on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.4.2017.

Ohjeeseen liittyvät poikkeuslupahakemukset
Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Poikkeuslupahakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Suomen Kennelliitto
Katariina Suomi
Kamreerintie 8
02770 Espoo

Poikkeuslupahakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Suomen Kennelliitto
Katariina Suomi
Kamreerintie 8
02770 Espoo