Koirien terveystutkimusrahasto

Kuvaaja: 
Jukka Pätynen

Koirien terveystutkimusrahasto tukee koirien terveydenhoidon kehittämistä myöntämällä apurahoja Helsingin yliopiston koiratutkimushankkeisiin. Rahaston perustivat Suomen Kennelliitto ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta vuonna 2009. 

Koirien terveys koskettaa koiria ja ihmisiä

Joka neljännessä kodissa on koira, ja uskollisina seuralaisina koiria käytetään yhteiskunnassa myös moniin tärkeisiin palvelustehtäviin. Koirien terveystutkimus parantaa koirien hyvinvoinnin edellytyksiä, mutta on tärkeää myös oman terveytemme edistämiseksi: koirien sairaudet ovat pitkälti samoja kuin ihmisten, ja tutkimustietoa voidaan soveltaa usein lajista toiseen.

Kliinisissä tutkimuksissa selvitetään eri sairauksien syitä ja kehitetään uusia tai parempia diagnoosimenetelmiä ja hoitoja. Tutkimuksista saatu tieto auttaa myös sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Geenitutkimuksessa selvitetään yhteyksiä geenien ja koirien perinnöllisten sairauksien välillä. Geenilöydön perusteella sairaudelle voidaan kehittää geenitesti, jonka avulla voidaan estää sairaiden koirien syntyminen.

Jo­kai­nen koi­ra­nys­tä­vä voi aut­taa

Tutkimustyöhön tarvitaan riittävä rahoitus. Pyydämme koiraharrastajien panostusta lemmikkiemme terveyden edistämiseksi, sairausgeenien kartoittamiseksi ja parhaiden hoitomuotojen löytämiseksi.

Jokaisen koiranystävän tuella, pienellä tai suurella, on suuri merkitys koirien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen edistämisessä. Koirien terveystutkimusrahaston kautta pienetkin lahjoitukset muuttuvat yhdessä merkitykselliseksi tueksi koiratutkimukselle.

Voit tukea rahastoa tekemällä lahjoituksen helposti ja nopeasti internetissä.

Lahjoittamalla voit myös antaa koiraihmiselle aineettoman joululahjan, jonka kortin voit ladata tästä.

Koirien terveystutkimusrahaston tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä ja geenitutkimusta. Helsingin yliopisto hoitaa keskitetysti Koirien terveystutkimusrahastoa, ja yliopisto maksaa rahastolle kiinteän 5 % vuotuisen tuoton. Rahaston varojen käytöstä päättää hoitokunta, jossa on Helsingin yliopiston ja Suomen Kennelliiton edustajia.

Helsingin yliopistolla on Poliisihallituksen 21.12.2017 myöntämä rahankeräyslupa RA/2017/1340, joka on voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssa tarkoitettuihin tehtäviin. Helsingin yliopisto toteuttaa keräyksen itse.

Esimerkkejä rahastolla tuetusta tutkimuksesta

Koirien terveystutkimusrahaston ensimmäiset apurahat jaettiin 7.12.2014 Kennelliiton Koira2014-tapahtumassa. Apurahat annettiin kolmelle tutkimusryhmälle ja kahdelle jatko-opiskelijalle. Apurahan saivat dosentti ELT Minna Rajamäen, professori Hannes Lohen ja ELT Merja Rantalan tutkimusryhmät. Lisäksi apuraha jaettiin FM Anna Boströmin ja ELL Marja Kaukosen väitöskirjatutkimuksiin. Kaukonen sai rahastosta toisen apurahan vuonna 2017.

Minna Rajamäen tutkimusryhmälle on apurahan turvin palkattu post doc -tutkija hankkeeseen, jossa kartoitetaan englanninbulldoggien kokonaisterveystilannetta. Hannes Lohen ryhmä on selvittänyt apurahalla aineenvaihdunnan yhteyttä koirien ahdistushäiriöön sekä tutkinut koirien silmäsairauksien geenejä.  Merja Rantalan ryhmä on tutkinut eri hoitomuotojen tehoa koiran kroonisen ja toistuvan ulkokorvantulehduksen hoidossa.

Anna Boström tutkii rinta- ja lannerangan lihasten toimintaa mäyräkoirilla ja borderterriereillä sekä välilevytyrän vaikutusta lihasten rakenteeseen mäyräkoirilla.

Marja Kaukosen väitöskirjatutkimuksen aiheena on perinnöllisen verkkokalvon rappeuman geneettinen tausta. Perinnöllinen harmaakaihi eli katarakta on puhdasrotuisten koirien yleisin syy heikentyneelle näkökyvylle. Sairautta ilmenee yli sadassa koirarodussa, ja silti vain yksi geeni on pystytty aiemmin liittämään sairauteen.

Kaukonen kuuluu professori Hannes Lohen Koiragenetiikan tutkimusryhmään, jossa etsitään geenivirheitä, jotka aiheuttavat perinnöllisiä sairauksia koirilla. Yhtenä tutkimusprojektina on kataraktan geneettinen tausta belgianpaimenkoirilla (rotumuunnokset tervueren ja groenendael). Tutkimuksen tavoitteena on paikantaa sairautta aiheuttava geenivirhe, jotta voitaisiin kehittää geenitesti jalostuksen ja diagnostiikan avuksi. 

​Vuonna 2017 apuraha on lisäksi myönnetty MSc Marcus Candidolle.

Lisätietoja lahjoittamisesta:

Helsingin yliopiston lahjoittajasuhteet
029 41 21650
lahjoittajasuhteetathelsinki.fi
Koirien terveystutkimusrahastosta yliopiston verkkosivuilla