Toiminta-ajatus ja arvot

Suomen Kennelliiton toiminta-ajatus ja arvot on kirjattu vuosien 2017-2021 strategiaan. Strategiaa toteutetaan vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Toiminta-ajatus

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry edistää valtakunnallisen koira-alan asiantuntijajärjestönä puhdasrotuisten, rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä. Päämääränä kaikessa toiminnassa on koirien terveys ja hyvinvointi.

Lisäksi Kennelliitto
- toimii koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana
- edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasvattamista ja yleisen tietämyksen lisäämistä näistä tavoitteista
- edistää koirien hyvinvointia sekä koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa
- vaalii suomalaisen koiranjalostuksen perinteistä erityisesti kotimaisten rotujen osalta.

Arvot

Avoin kennelyhteisö
Toimintamme on avointa ja demokraattista, vuorovaikutteista ja kansainvälistä.

Terve yhteiskuntakelpoinen koira
Ylläpidämme ja kehitämme rodunomaisia, terveitä koiria monipuolisiin seura-, harrastus- ja työtarkoituksiin.

Kotimaiset rodut kansallisaarteemme
Turvaamme kansallisten rotujemme elinvoimaisuuden sekä arvostuksen kotimaassa ja kansainvälisesti ylläpitämällä ja kehittämällä niiden alkuperäisiä metsästys- ja muita käyttöominaisuuksia.

Monipuolinen koiraosaaminen
Vastaamme aloitteellisesti koiran, ihmisen ja toimintaympäristön tarpeisiin ja odotuksiin.

Kennelliiton strategia 2017-2021

Kennelliiton vuoden 2018 toimintasuunnitelma