Päätöksenteko

Kuvaaja: 
Nikita Tikka

Kennelliiton päätäntävaltaa käyttävät Kennelliiton yleiskokous ja valtuusto. Kennelliiton hallinnosta vastaa hallitus.