Lomakkeita jäsenyhdistyksille

Tälle sivulle on koottu yhdistyksille tarkoitettuja lomakkeita, ohjeita ja sääntöjä.

Yhdistyslomakkeet
Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen
Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Tullut voimaan 1.1.2017

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen
Jalostuksen tavoiteohjelmat

Mallirunko suurilukuisille roduille, päivitetty 6.2.2014

Mallirunko roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa, päivitetty 6.2.2014

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja suurilukuisille roduille

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja harvalukuisille roduille

Voimassa 6.2.2014 alkaen, päivitetty 7.4.2016.

PEVISA-ohjelmat, jalostus

Voimassa 1.1.2009 alkaen

Voimassa 1.1.2009 alkaen. Täydentää PEVISA-sääntöä.

PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset).
Koskee 1.1.2016 ja sen jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.

PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset).
Koskee 1.1.2017 ja sen jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.

Lupa koskee 1.1.2016 alkaen korkeintaan kahta pentuetta/uros.