Kennelliitto on koira-alan asiantuntija

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. on Pohjoismaiden vanhin koirajärjestö. Se perustettiin vuonna 1889. Jäsenmäärällä mitattuna Kennelliitto on maailman laajuisesti myös suuri koirajärjestö. Jäseniä Kennelliitossa on noin 150 000. Kennelliitto on myös yli 2 000 suomalaisen koiraharrastusyhdistyksen katto-organisaatio.

Alan asiantuntijana Kennelliitto jakaa tietoa koira-asioissa. Se on aktiivisesti yhteydessä alan eri sidosryhmiin, seuraa lainsäädäntöä ja ajaa koirien etuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Näin toimien Kennelliitto edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta niin luonteen, terveyden, käyttöominaisuuksien kuin ulkomuodon osalta.

Koiramme-lehti on koiraharrastajan tietopaketti

Kennelliitto julkaisee Koiramme-lehteä. Se on suosittu koira-alan asiantuntijalehti ja Suomen suurin koiralehti, jolla on yli 300 000 lukijaa. Lehden saa jokainen Kennelliiton jäsen 10 kertaa vuodessa. Liity siis jäseneksi!