Kuulotutkimuseläinlääkäriksi voi hakeutua seuraavan menettelyn kautta (Neurologiatyöryhmä 3/2018):

  1. Hakija suorittaa käyttämällään laitteistolla viiden koiran BAER-tutkimukset ja videoi ne kokonaisuudessaan. Koirista vähintään yhden tulee olla sellainen, joka ei ole molemmin puolin kuuleva. (Hakija varmistaa, että hänen käytössään oleva laitteisto täyttää Kennelliiton Kuulotutkimusohjeen listaamat minimivaatimukset.)
  2. Hakija tulkitsee tekemiensä BAER-tutkimusten tulokset ja toimittaa videot, kuulokäyrät sekä tutkimusten tulkinnat Kennelliiton neurologiatyöryhmän arviointiin. Mukaan liitetään yksityiskohtainen kuvaus hakijan käytössä olevasta laitteistosta.
  3. Työryhmä päättää hyväksymisestä laitteistotietojen sekä videoiden, kuulokäyrien ja hakijan suorittamien tulkintojen perusteella.