Rotuunotto antaa mahdollisuuden lisätä rodun geneettistä vaihtelua

Kuvaaja: 
Hannu Huttu

Rotukohtaisissa erityisehdoissa mainittu rotuunotto

Rotuunottomenettely on kirjattu rotukohtaisiin erityisehtoihin sellaisilla roduilla, joissa esiintyy alun perin rekisterin ulkopuolelle jäänyttä ns. maatiaiskantaa. Tämä kanta periytyy yleensä samoista koirista, joista rotu on alun perin kehittynyt. Rotuunottoa ei ole tarkoitettu Kennelliitossa rekisteröityjen koirien jälkeläisille.

Rotuunottomenettely on tällä hetkellä seuraavilla roduilla:

 • bordercollie
 • jackrussellinterrieri
 • lancashirenkarjakoira
 • lapinporokoira
 • pohjanpystykorva
 • pyreneittenpaimenkoirat
 • suomenlapinkoira
 • valkoinenpaimenkoira

Rotuun otettavan koiran on oltava vähintään 15 kuukauden ikäinen ja tunnistusmerkitty. Koiralla tulee olla rotukohtaiset PEVISA-määräysten mukaiset tutkimustulokset ja viimeistään rekisteröitäessä myös DNA-tunniste. Rotuunoton suorittaa kaksi rotujärjestön nimeämää ulkomuototuomaria.

FCI:n ulkopuolisessa rekisterissä olevan koiran rekisteröinti

Rotuun voidaan omistajan anomuksesta ottaa myös missä tahansa rodussa FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin merkittyjä tuontikoiria. Tällöin tulee kuitenkin seuraavien Koirarekisteriohjeessa lueteltujen ehtojen täyttyä:

 • koira on vähintään 15 kuukauden ikäinen
 • koira täyttää rodun PEVISA-määräykset
 • rekisteröimiselle on painavat jalostukselliset ja terveen kannan ylläpitämiseen tähtäävät perusteet
 • kaksi rotujärjestön nimeämää ulkomuototuomaria on antanut kirjallisen lausunnon, jonka mukaan koira on rotumääritelmän mukainen
 • koira on tunnistusmerkitty
 • anomuksen liitteenä on rotujärjestön lausunto asiasta
 • koiralla on Kennelliiton hyväksymä DNA-tunniste

Seuraavien rotujen erityisehdoissa on erikseen määritelty tietyt FCI:n ulkopuoliset rekisterit, joihin merkitty koira voidaan rekisteröidä suoraan Kennelliiton rekisteriin:

 • amerikankettukoira
 • australiankelpie
 • australianpaimenkoira
 • bordercollie

Ei enää voimassa.

Vuoden 2016 PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset).