Form header

Regulations and instructions

All themes
 • All themes
 • Antidoping
 • For members
  • For members
  • For member clubs
 • For member clubs
 • Breeding and health
  • Breeding
  • Breeding inspection
  • Kennel name
  • Sale and mating
  • PEVISA programme
  • Registration
  • Health and DNA tests
  • Identification marking
  • Other documents
 • Trials and competitions
  • For organisers
  • For competitors
 • Travelling
 • For youth
 • Dog Shows
  • Junior Handling
  • For exhibitors
  • For show organisers
  • For judges
  • Champion titles

You need Adobe Reader to open the Kennel Club's forms and regulations. You can download it here.

Dog Shows

Filter

Champion titles

Downloadable file
Finnish Champion Title Regulations 2020
Regulations for Finnish show and working champion titles. Valid from 1.1.2020 to 31.12.2020.
Updated 3.1.2020
Suomen valionarvonsäännöt
Dokumentti sisältää suomalaiset valionarvonsäännöt sekä koe- että näyttelypuolella. Valionarvosäännöt ovat voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020.
Updated
Championatbestämmelser i Finland
Dokumentet innehåller regler för att uppnå finskt championat såväl i prov som på utställningar. Championatbestämmelserna gäller för tiden 1.1.2020–31.12.2020.
Updated
Finnish Champion Title Regulations 2020
Regulations for Finnish show and working champion titles. Valid from 1.1.2020 to 31.12.2020.
Updated

Dog Shows

Downloadable file
Dog Show Regulations 2017
This document contains rules for dog shows and is approved by the Finnish Kennel Club’s Council. Valid from 1.1.2017 to 31.12.2021.
Updated 1.1.2019
Koiranäyttelysäännöt
Dokumentti sisältää Kennelliiton valtuuston hyväksymät koirannäyttelysäännöt.
Säännöt ovat voimassa 1.1.2017-31.12.2021 välisen ajan.
Updated
Hundutställningsregler 2017
Dokumentet innehåller hundutställningsregler, som har godkänts av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Reglerna gäller för tiden 1.1.2017–31.12.2021.
Updated
Dog Show Regulations 2017
This document contains rules for dog shows and is approved by the Finnish Kennel Club’s Council. Valid from 1.1.2017 to 31.12.2021.
Updated
Downloadable file
Guidelines for Judges at Dog Shows in Finland
These guidelines for judges officiating at dog shows licensed and approved by the Finnish Kennel Club (FKC) are based on the FKC show rules and regulations.
Updated 14.9.2018
Ohjeistus ulkomaalaisille ulkomuototuomareille
Suomalainen ulkomuototuomarointi eroaa huomattavasti brittiläisestä ja amerikkalaisesta tuomaroinnista. Tämä englanninkielinen ohjeistus on tehty ulkomaalaisia tuomareita varten. Ohjeessa kuvataan Suomen Kennelliiton tuomarointisäännöt.
Updated
Guidelines for Judges at Dog Shows in Finland
These guidelines for judges officiating at dog shows licensed and approved by the Finnish Kennel Club
(FKC) are based on the FKC show rules and regulations.
Updated
Downloadable file
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Updated 10.1.2020
Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset kotimaisissa ja kansainvälisissä koiranäyttelyissä
Dokumentissa on lueteltu roduittain koetulosten vähimmäisvaatimukset, jotka koiran tulee täyttää päästäkseen osallistumaan kansallisissa tai kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan. Päivitetty ohje on voimassa 27.2.2020 alkaen.
Updated
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Updated
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Updated

For exhibitors

Downloadable file
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Updated 10.1.2020
Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset kotimaisissa ja kansainvälisissä koiranäyttelyissä
Dokumentissa on lueteltu roduittain koetulosten vähimmäisvaatimukset, jotka koiran tulee täyttää päästäkseen osallistumaan kansallisissa tai kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan. Päivitetty ohje on voimassa 27.2.2020 alkaen.
Updated
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Updated
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Updated

For show organisers

Downloadable file
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Updated 10.1.2020
Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset kotimaisissa ja kansainvälisissä koiranäyttelyissä
Dokumentissa on lueteltu roduittain koetulosten vähimmäisvaatimukset, jotka koiran tulee täyttää päästäkseen osallistumaan kansallisissa tai kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan. Päivitetty ohje on voimassa 27.2.2020 alkaen.
Updated
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Updated
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Updated