Koiranomistaja voi pyytää eläinlääkäriä kirjoittamaan todistuksen koiran arvosteluun vaikuttavasta tapaturman tai sairauden aiheuttamasta viasta. Mikäli todistusta on tarkoitus käyttää ulkomailla, voi todistukseen tulevan tekstin pyytää samalla myös englanniksi. Todistusta ei ole tarkoitettu yleiseksi terveystodistukseksi, mikäli tarkastuksessa ei ilmene mitään epänormaalia. Poikkeuksena tästä on 8 vuotta täyttäneen nartun astuttamista varten tehty terveystarkastus, johon sähköistä todistusta voidaan käyttää.

Eläinlääkärin Omakoira-palvelusta tulostama eläinlääkärintodistus on kelpoinen, kun eläinlääkäri on allekirjoittanut sen ja laittanut siihen leimansa. Lomaketta ei  lähetetä Kennelliittoon vahvistettavaksi. Eläinlääkärintodistus näkyy omistajan Omakoirassa rivitietona, todistuksen voi tulostaa vain eläinlääkäri.

Koiran omistaja tekee Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksessa ennakkolähetteen sähköisestä eläinlääkärintodistuksesta ja maksaa lähetemaksun. Eläinlääkäri tallentaa omistajan kertomuksen ja omat merkintänsä Omakoira-palveluun sekä tulostaa ja allekirjoittaa todistuksen. Todistus on tulostettavissa eläinlääkärin Omakoirassa yhden kuukauden ajan. Mikäli todistus ei ole enää tulostettavissa, lähetetään se koiran omistajan tai eläinlääkärin pyynnöstä Kennelliitosta eläinlääkärille allekirjoitettavaksi.

Mitä eläinlääkärin tulee huomioida todistusta täyttäessään?

Koiran tunnistusmerkintä tulee tarkastaa tutkimuksen yhteydessä. Vika tai sairaus merkitään lomakkeeseen selkeästi ja yksiselitteisesti. Eläinlääkäri ei voi kirjoittaa todistusta toisen puolesta. On tärkeää, että kliiniset havainnot kuvaillaan riittävän tarkasti. Epäselvissä tapauksissa eläinlääkärin kannattaa ottaa yhteyttä Kennelliittoon.

Kirurgisten toimenpiteiden kohdalla on lomakkeeseen merkittävä tilanne ennen ja jälkeen operoinnin. Esimerkiksi uroskoiran kastraation kohdalla on merkittävä kivesten status ennen leikkausta sekä kastroinnin perusteet - vain vamman tai sairauden vuoksi kastroidut urokset saavat todistuksen perusteella osallistua niihin koemuotoihin, joissa vaaditaan todistus normaaleista kiveksistä.

 

Downloadable file
Eläinlääkärintodistuksen tallentaminen Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen. Ohjetta päivitetty 3.1.2022.
Updated 4.1.2022
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen. Ohjetta päivitetty 3.1.2022.
Updated
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Updated