Syringomyelialle viralliset kuvausohjeet ja asteikko

Kennelliiton hallitus hyväksyi Ohjeen syringomyelian magneettikuvauksista ja luokituksesta kokouksessaan 3.10.2013 (13/13). Ohje on voimassa 1.1.2014 alkaen. Tuloksia aletaan tallentaa jalostustietojärjestelmään heti, kun se on teknisesti mahdollista.

Hyväksyessään ohjeen hallitus nimesi samalla ELL Tarja Pääkkösen syringomyelialausuntojen lausunnonantajaksi.

Ohjeen syringomyelian magneettikuvauksista ja luokituksesta (Syringomyeliaohje) on laatinut Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan alainen sisätautien ja neurologian työryhmä. Kennelliitto hyväksyy virallisiksi tämän ohjeen mukaisesti annetut syringomyelialausunnot. Koira voi siis saada virallisen tutkimustuloksen perinnöllisen syringomyelian varalta, ja tätä tulosta voidaan käyttää valitessa mahdollisimman terveitä koiria jalostukseen.

Kuvattaessa koiran on oltava iältään vähintään 18 kk. Kuvaus voidaan suorittaa aikaisemmin, mikäli koiralla todetaan sairaudelle tyypillisiä oireita. 

Syringomyeliakuvaajat

Syringomyeliakuvaajiksi on syringomyeliaohjeen mukaisesti hyväksytty seuraavat eläinlääkärit:

Sigitas Cizinauskas (Eläinsairaala Aisti, Vantaa)

Janis Jeserevics (Eläinsairaala Aisti, Vantaa)

Anna-Mariam Kiviranta (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)

Anu Lappalainen (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)

Anne Muhle (Espoon Eläinsairaala)

Tarja Pääkkönen (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)

Mindaugas Rakauskas (Eläinsairaala Aisti, Vantaa)

Anu Tulokas (Animagi Oulu / Eläinlääkäriasema Akuutti, Oulu)

Lue lisää syringomyeliasta