Kennelliiton terveyskysely tauolle

 |  Koiran terveys
Tässä uutisessa
Kennelliiton terveyskyselyä uudistetaan.
Nykyinen kysely lakkaa toimimasta 1.5.2017.
Uusi kysely julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Kennelliiton nykymuotoinen terveyskysely on avoinna 30.4.2017 saakka. Uusi terveyskysely julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Terveyskysely uudistuu

Kennelliiton terveyskyselyyn on kertynyt vastauksia yhteensä 21542 koirasta. Kyselyä uudistetaan tänä vuonna, ja siksi se on nykymuodossaan avoinna enää 30.4.2017 saakka.

Kyselyn avulla kerätään tietoa myös sellaisista sairauksista, joille ei ole Kennelliiton virallisia tutkimuksia koskevia tutkimusohjeita tai -käytäntöjä. Myös uuden kyselyn avulla kerätään vain tilastotietoa: yksittäisten koirien tietoja ei julkaista eikä toimiteta eteenpäin rotuyhdistyksille.

Tietoa rotujen terveydestä kertyy eri lähteistä

Kennelliiton terveyskyselystä kertyviä tilastoja on hyödynnetty esimerkiksi rotukohtaisissa jalostuksen tavoiteohjelmissa. Kennelliiton terveyskyselyn lisäksi tietoa eri rotujen terveydestä kertyy koirille tehtävistä virallisista terveystutkimuksista, kuolinsyykyselystä Kennelliiton Omakoira-palvelussa, rotuyhdistysten omista kyselyistä sekä Agrian rotuprofiileista, jotka sisältävät rotukohtaisia tilastoja eri rotujen sairastavuudesta ja kuolleisuudesta sekä kuolinsyistä.

Virallisista terveystutkimuksista kertyvät tulokset ovat nähtävissä koirien omilla sivuilla sekä joidenkin sairauksien osalta myös rotukohtaisissa tilastoissa Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Jalostustietojärjestelmään voidaan tiettyjen sairauksien osalta tallentaa myös epävirallisia terveystietoja, jos koira oireilee tai se joudutaan operoimaan tai lopettamaan. Näitä sairauksia ovat sellaiset, joista jalostustietojärjestelmään tallennetaan virallisia terveystutkimustuloksia. Jos koirasi sairastuu näihin sairauksiin ennen virallista tutkimusikää, voidaan tämä tieto tallentaa järjestelmään epävirallisena eläinlääkärintodistuksen perusteella.

Myös rotukohtaiset kuolinsyytilastot ovat nähtävissä jalostustietojärjestelmässä. Koiran omistaja voi ilmoittaa koiransa kuolinsyyn ja -päivämäärän Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun kautta (jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja siinä tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinsyy ja –päivä sekä allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekisterointiatkennelliitto.fi.

Agrian rotuprofiilit ovat saatavilla rotuyhdistysten jalostusneuvojille DogWellNetin kautta.

Lisätietoa: jalostuspostiatkennelliitto.fi