Palveluskoirat

Palvelus- ja pelastuskoiriksi koulutettuja koiria käytetään yhteiskunnan hyödyksi erityisesti erilaisissa etsintätehtävissä.

Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten järjestämissä koulutuksissa tähtäimenä on harrastuslajista riippuen kouluttaa koiria mm. etsimään ihmisiä maastosta tai rakennusten raunioilta, etsimään esineitä maastosta, jäljestämään ihmisen kävelemää jälkeä ja löytämään sen varrella olevat esineet.

Palveluskoirat kilpailevat seuraavissa lajeissa:

• jälkikoe
• viestikoe
• hakukoe
• etsintäkoe
• opastuskoe
• valjakkohiihto
• suojelukoe
• erikoisjälki

Palveluskoiraa voidaan käyttää kadonneiden etsinnöissä pelastusviranomaisen apuna, kun se on ohjaajansa kanssa saavuttanut vaaditun koulutustason. Pelastuskoiraryhmään päästäkseen koirakon on suoritettava tuloksia joko palveluskoirakokeiden jälki- tai hakukokeen ylimmästä luokasta tai pelastuskoirakokeista. Pelastuskoirakokeissa on neljä koelajia: jälki, haku, rauniot ja meri- ja järvipelastus. Koiranohjaajan tulee kehittää myös omaa osaamistaan mm. etsintä-, ensiapu- ja suunnistuskursseilla.

Useimpiin palveluskoira- ja pelastuskoirakokeisiin sisältyy myös tottelevaisuusosuus, jossa mitataan koiran hallittavuutta ja tottelevaisuutta. Päästäkseen palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin koirakon on suoritettava ensin käyttäytymiskoe, missä tarkastellaan koiran käyttäytymistä kaupunkiosiossa sekä hallintaa kentällä suoritettavassa tottelevaisuusosiossa.

Palveluskoiraharrastukseen sopii koira, joka on ohjaajallaan hallinnassa ja jolla on sekä fyysistä että psyykkistä kestävyyttä suoriutua tehtävistä, halua työskennellä ja on sosiaalinen ihmisiä kohtaan.

www.palveluskoiraliitto.fi