Koirankasvatus tänään -kurssi

Kuvaaja: 
Hannu Huttu

Kennelliitto lanseerasi vuonna 2015 uuden Koirankasvatus tänään -kurssin. Kyseessä on Kennelliiton jalostusstrategiaan pohjautuva kurssi, jossa kasvattajat voivat päivittää tietojaan ajankohtaisista jalostukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista.

Kennelliitto haluaa tarjota kasvattajille foorumin, jossa voi vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia muiden kasvattajien kanssa sekä esittää kysymyksiä eri osa-alueiden asiantuntijoille. Kurssit järjestetään yhteistyössä Suomen Koirankasvattajat ry:n (SuKoKa) kanssa. Jatkossa kursseja on vuosittain eri puolilla Suomea.

Seuraavat Koirankasvatus tänään -kurssit järjestetään loppuvuodesta 2017 Lapissa ja Itä-Suomessa.

Edellisen Koirankasvatus tänään -kurssin ohjelma

Lauantai

8.00-9.00 Aamiainen

Kurssin avaus

Pertti Korhonen, Kennelliiton hallituksen jäsen ja kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja

9.00–11.00 Koirien terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

Kennelliitossa on paljon sääntöjä ja ohjeita, joista suuri osa on tarkoitettu koirien hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi. Käydään läpi Kennelliiton jalostusstrategiaa, jalostuksen tavoiteohjelmia, PEVISAa ja Koirarekisteriohjetta. Minkälaisia sairauksien vastustamisohjelmia tällä hetkellä on käytössä eri roduilla? Mitä kaikkea on tulossa? Mille ominaisuuksille on tulossa jalostusindeksejä? Miten niitä käytetään? Miksi jalostuksen tavoiteohjelmassa listataan suosituksia jalostuskoirille? Mitä ovat poikkeusluvat? Kuka voi keinosiementää nartun? Katariina alustaa aiheita lyhyesti, ja kunkin aiheen jälkeen on aikaa kysymyksille. Voit lähettää kysymyksiä myös etukäteen.
- Katariina Mäki, MMT, jalostusagronomi ja Kennelliiton jalostusasiantuntija

11.00–12.30 Kokeneen kasvattajan puheenvuoro

Kokeneen kasvattajan kokemuksia ja ajatuksia, joista keskustellaan yleisesti.
- Tuula Plathan, SuKoKan edustaja, kasvattaja: kennel Karamain

12.30–13.30 Lounas

13.30–16.00 Vältä sopimusten sudenkuopat

Kennelliitto julkaisee uudet sopimuspohjat alkuvuodesta 2016. Luennolla käydään läpi sopimusten muutoksia ja periaatteita. Lisäksi käydään läpi miten sopimuksia kannattaa käyttää, jotta välttää sopimusriidat.
- Marja Blomqvist, varatuomari, Kennelliiton kasvattajatoimikunnan jäsen ja SuKoKan hallituksen jäsen

16–16.30 Iltapäiväkahvi

16.30–18.00 Kesytä verokarhu

Kasvatustoiminnan verotus ja erilaiset viranomaisilmoitukset voivat aiheuttaa päänvaivaa kasvattajille. Luennolla käydään läpi sekä pienen että suuren kennelin verotusta.
- Marja Blomqvist, varatuomari, Kennelliiton kasvattajatoimikunnan jäsen ja SuKoKan hallituksen jäsen

Sunnuntai

8.00–9.00 Aamiainen

9.00–10.30 Luonne- ja käyttöominaisuuksien jalostaminen

Käyttöominaisuuksia on monenlaisia lähtien siihen soveltuvasta rakenteesta päättyen oikeanlaiseen luonteeseen, jonka merkitys korostuu lemmikkinä pidettävällä koiralla. Luennolla käydään läpi rodunomaisten kokeiden, luonnetestin ja MH:n sekä uuden jalostustarkastuksen hyödyntämistä kasvatustyössä. Riippumatta siitä, onko kyseessä käyttökoira vai lemmikki, kaikkia edellä mainittuja voidaan käyttää apuna, kunhan on tiedossa, millaisia koiria rodun edustajista halutaan (rodun tavoite/ihanne). Lisäksi käydään läpi lyhyesti yleisimmät käytösongelmat, joita koirilla esiintyy ja miten niiden syntyä ennaltaehkäistään. Aihe jatkuu seuraavassa luennossa sosiaalistumisen ja pennun kehitykselle tärkeiden kokemusten osalta.
- Teija Viljanmaa, kasvattaja ja kennelneuvoja

10.30–12.00 Miten annan pennuilleni parhaat mahdolliset eväät elämän varalle?

Pennun kehitys ja sosiaalistumisen sudenkuopat. Pennulle oma perhe, miten valitsen ostajat ja kuka menee minnekin?
- Teija Viljanmaa, kasvattaja ja kennelneuvoja

12.00–13.00 Lounas

13.00–14.00 Miten voin hyödyntää Kennelliiton kennelneuvontaa

Kennelneuvontatoiminnan tarkoitus on tarjota kasvattajille luotettava ja puolueeton taho, jolta voi kysyä neuvoja. Jos kennelneuvojalle tai Kennelliittoon ilmoitetaan paikasta, jossa epäillään, ettei kaikki ole kohdallaan, tekevät kennelneuvojat käyntejä myös näiden ilmoitusten perusteella. Luennolla käydään läpi mitä kennelneuvontakäyntiin liittyy ja miten kasvattaja voi hyödyntää kennelneuvontakäyntejä.
- Teija Viljanmaa, kasvattaja ja kennelneuvoja

14.00–15.00 Kennelliiton säännöstöä kasvattajan näkökulmasta

Luennolla käsitellään Kasvattajasitoumusta ja mitä sen noudattaminen käytännössä tarkoittaa. Lisäksi käsitellään Koiranomistajan ja -haltijan perussääntöä ja miksi sen läpikäyminen pennunostajan kanssa jo aikaisessa vaiheessa on tärkeää. Luennolla mietitään myös niitä tilanteita, jolloin kaikki ei mene suunnitelmien mukaan ja käydään läpi mitä näissä tilanteissa tulisi tehdä. Anu kertoo myös Kasvattajatoimikunnan toiminnasta ja kasvattajista Kennelliittoon tehtyjen ilmoitusten käsittelyprosessista.
- Anu Suikkanen, kasvattaja ja Kennelliiton hallituksen jäsen ja kasvattajatoimikunnan varapuheenjohtaja

15.00–15.30 Iltapäiväkahvi

15.30–17.00 Kennelliiton säännöstöä kasvattajan näkökulmasta

Luento jatkuu.

17.00 Kurssin päätös

Pertti Korhonen, Kennelliiton hallituksen jäsen ja kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja

Ilmoittautumistiedot

Kurssin hinta

Kurssi maksaa 90€ koko viikonlopulta. Hinta sisältää aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin sekä lauantaina että sunnuntaina. Lisäksi osallistujille jaetaan Kasvattajan käsikirja.

Kurssimateriaali

Osallistujille lähetetään linkki kurssimateriaaliin noin viikko ennen kurssia. Materiaali kannattaa ladata omalle koneelle, sillä materiaalia ei jaeta paikanpäällä. Osallistujat voivat lähettää luennoitsijoille etukäteen kysymyksiä ja kommentteja luentojen aiheista.

 

Tiedusteluihin vastaa Eva Bensky, 09-8873 0235, eva.benskyatkennelliitto.fi.