Antidopingtiedotteet

Vuosi 2016

Lisätarkennus kastroitujen urosten virtsankarkailu- ja poikkeuslupa-asiaan:

Steriloiduille nartuille, jotka tarvitsevat hoitoa virtsankarkailuun, myönnetään poikkeuslupa käyttää fenyylipropanoliamiinilääkitystä Kennelliiton antidopingsäännöstä poiketen. Kennelliittoon on tullut kyselyjä, miksi poikkeuslupaa lääkityksen käyttöön ei myönnetä samalla tavoin kastroiduille uroksille. Kennelliiton hallitus käsitteli asiaa ja päätti 10.12.2015, että poikkeuslupa urokselle voidaan myöntää vain yksittäistapauksissa antidopingtyöryhmän käsittelyn perusteella. Antidopingtyöryhmä tutkii edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle tapauskohtaisesti.

Fenyylipropanoliamiinin teho virtsankarkailuoireisiin on osoitettu vain steriloiduilla narttukoirilla, joilla virtsankarkailu on varsin tavallinen hoitoa vaativa ongelma.  Kastraation ei tiedetä aiheuttavan virtsankarkailutaipumusta uroksille samalla tavoin kuin narttujen sterilointi aiheuttaa.  Tämän vuoksi urosten virtsankarkailun suhteen on erityisesti huomioitava sairaudet, jotka voivat aiheuttaa virtsankarkailua. Poikkeuslupaa ei voida myöntää kastroidulle urokselle, ellei sitä ole perusteellisesti tutkittu ja varmistettu, ettei virtsankarkailun syynä ole sairaus, joka voisi vaatia hoitoa ja joka estäisi myös koiratapahtumiin osallistumisen.  Tällaisia sairauksia voivat olla esimerkiksi virtsateiden tai eturauhasen sairaudet ja selkäsairaudet. Jos urokselle haetaan poikkeuslupaa fenyylipropanoliamiinin suhteen, myöntämisen edellytyksenä on, että koirasta esitetään hakemuslomakkeen lisäksi erillinen eläinlääkärintodistus. Eläinlääkärintodistuksesta on käytävä ilmi, että virtsankarkailuoireita aiheuttavat sairaudet on riittävän laajasti tutkittu ja koira on todettu terveeksi virtsankarkailua lukuun ottamatta. Pelkkä hoitovaste fenyylipropanoliamiinilääkitykseen ei riitä perusteeksi poikkeusluvan myöntämiseen kastroiduille uroksille. 

Urosten kohdalla tutkimuksiin tulee sisältyä:

- kliininen tutkimus
- virtsanäytteen tutkimus, myös sedimentti (sakka kiteiden varalta)
- virtsarakon ja eturauhasen ultraäänitutkimus
- selän röntgentutkimus, johon käy myös alle vuoden vanha virallinen selkäkuvaustulos

 

Vuosi 2015

Poikkeusluvan myöntäminen virtsankarkailuun lääkitystä saaville uroksille, 18.12.2015

Kennelliiton hallitus päätti 10.12.2015 kokouksessa hyväksyä urokselle poikkeusluvan fenyylipropanoliamiinin käyttöön virallisissa koiratapahtumissa, mikäli eläinlääkärin lausunto osoittaa, että lääkitys on koiralle asianmukainen ja välttämätön, ja muut virtsankarkailua aiheuttavat sairaudet on riittävän hyvin tutkittu ja voitu sulkea pois.

Päätös tulee voimaan 1.1.2016.

 

Uusia poikkeuslupia siklosporiinilla ja fenyylipropanoliamiinilla lääkityille koirille

Kennelliiton hallitus päätti 8.10. kokouksessa, että antidopingohjeeseen tehdään lisäys, jolla sallitaan ehdollisesti virallisiin koiratapahtumiin osallistuville koirille siklosporiinin käyttö silmäsairauksien (pannus, krooninen pinnallinen keratiitti ja kuivasilmäisyys) ja immunologisten ihosairauksien (atopia, SA I sebaceous adenitis ja perianaalifistuloosi/ anaalifurunkuloosi) lääkityksessä sekä fenyylipropanoliamiinin käyttö virtsankarkailun estoon steriloiduille nartuille. 

Edellytykset poikkeusluvalle siklosporiinin osalta:

Eläinlääkäri täyttää poikkeuslupahakemukseen tarvittavat tiedot koiran terveydentilasta ja lääkityksestä. Koiran on oltava eläinlääkärin arvion perusteella oireeton ja esteetön osallistumaan koiratapahtumiin. Koiratapahtumiin osallistuessa edellisestä eläinlääkärin kontrollista saa olla korkeintaan 6 kk, todistus kontrollikäynnistä on oltava mukana koiratapahtumaan osallistuttaessa.

Poikkeusluvan saamisen ehtona on lisäksi se, että koira siirretään EJ-rekisteriin eli Ei jalostukseen -rekisteriin.

Edellytykset poikkeusluvalle fenyylipropanoliamiinin osalta:

Eläinlääkäri täyttää poikkeuslupahakemukseen tarvittavat tiedot koiran terveydentilasta ja lääkityksestä. Koiran on oltava eläinlääkärin arvion perusteella oireeton ja esteetön osallistumaan koiratapahtumiin. Koiratapahtumiin osallistuessa edellisestä eläinlääkärin kontrollista saa olla korkeintaan 12 kk, todistus kontrollikäynnistä oltava mukana koiratapahtumaan osallistuttaessa.

Em. lääkeaineilla on jatkossakin voimassa varoajat ellei koiralle ole haettu poikkeuslupaa.

Poikkeusluvista tulee merkintä jalostustietojärjestelmään.

Hakulomakkeet löytyvät täältä.

Uudet poikkeusluvat tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen. Hakulomakkeet sekä alkuperäinen rekisteritodistus siklosporiinilääkittyjen koirien kohdalla (fenyylipropanoliamiinilääkityillä koirilla ei tarvitse lähettää rekisteritodistusta) lähetetään osoitteeseen:

Suomen Kennelliitto
Katariina Suomi
Kamreerintie 8
02770 Espoo

Lisätietoja: Katariina Suomi, katariina.suomiatkennelliitto.fi tai p. 09- 8873 0283

 

Vuosi 2013

Poikkeuslupa-anomus kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville koirille

1.1.2013 lähtien on ollut mahdollista anoa poikkeuslupaa kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville koirille osallistua virallisiin koiratapahtumiin; näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Poikkeuslupahakemuksen liitteeseen tulee hoitavan eläinlääkärin kirjata tiedot koiran sairaudesta. Hakemus, liite 2  ja alkuperäinen rekisteritodistus lähetetään Kennelliittoon osoitteeseen: Katariina Suomi, Kamreerintie 8, 02770 Espoo.

Poikkeusluvan saamisen ehtona on lisäksi se, että koira siirretään EJ-rekisteriin eli Ei jalostukseen -rekisteriin.

Lisätietoja: Katariina Suomi, katariina.suomiatkennelliitto.fi tai p. 09- 8873 0283