Koirien terveystutkimusrahasto

Kuvaaja: 
Jukka Pätynen

Koirien terveystutkimusrahasto on Kennelliiton ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhdessä vuonna 2009 perustama koirien terveystutkimusta tukeva rahasto.

Koirien terveystutkimusrahaston tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä ja geenitutkimusta. Rahaston varojen käytöstä päättää sen hoitokunta, joka muodostuu Helsingin yliopiston ja Suomen Kennelliiton edustajista.

Nyt käynnissä olevan Terveempi koira -hankkeen avulla muun muassa kehitetään diagnoosimenetelmiä ja halutaan parantaa ymmärrystä eri sairauksista. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteina ovat muun muassa lyhytkuonoisten rotujen kokonaisterveydentila ja sen kartoittaminen kuntotestien avulla, koirien keuhkosairaudet, jalkoihin ja selkään liittyvät ongelmat sekä neurologiset sairaudet.

Jokainen koiranystävä voi auttaa

Joka neljännessä taloudessa on koira, ja uskollisina seuralaisina niitä käytetään yhteiskunnassa myös moniin tärkeisiin palvelustehtäviin. Koirien terveystutkimus on tärkeää myös oman terveytemme edistämiseksi: koirien sairaudet ovat pitkälti samoja kuin ihmisten, ja tutkimustietoa voidaan soveltaa usein lajista toiseen.

Tutkimustyön tekeminen on kuitenkin kallista. Riittävä rahoitus on usein pullonkaulana tärkeiden projektien edistämiselle. Nyt tarvitaan koiraharrastajien panostusta lemmikkimme terveyden edistämiseksi, sairausgeenien kartoittamiseksi ja parhaiden hoitomuotojen löytämiseksi.

Jokaisen koiranystävän tuella, pienellä tai suurella, on suuri merkitys koirien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen edistämisessä. Koirien terveystutkimusrahaston kautta pienetkin lahjoitukset muuttuvat yhdessä merkitykselliseksi tueksi koiratutkimukselle.

Voit tukea rahastoa tekemällä lahjoituksen helposti ja nopeasti internetissä.

Voit myös tehdä lahjoituksen näitä maksutietoja käyttämällä: Helsingin yliopiston rahastot, Nordea FI32 157230 000 30072, viitteeksi Koirien terveystutkimusrahasto, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot.

Rahaston pääoman kartuttamiseksi voit myös ohjata mahdolliset merkkipäivämuistamiset rahaston hyväksi.

Voit myös tulostaa erilaisiin tapahtumiin jaettavaksi koirien terveystutkimus -lahjoituslomakkeita tästä (pdf). Lahjoituslomakkeen voi myös julkaista esimerkiksi Kennelliiton jäsenyhdistysten jäsenlehdissä.

Ensimmäiset apurahat jaettiin

Koirien terveystutkimusrahaston ensimmäiset apurahat jaettiin 7.12.2014 Kennelliiton Koira2014-tapahtumassa. Apurahat annettiin kolmelle tutkimusryhmälle ja kahdelle jatko-opiskelijalle. Apurahan saivat dosentti ELT Minna Rajamäen, professori Hannes Lohen ja ELT Merja Rantalan tutkimusryhmät. Lisäksi apuraha jaettiin ELL Marja Kaukosen ja FM Anna Boströmin väitöskirjatutkimuksiin.

Minna Rajamäen tutkimusryhmän tarkoituksena on selvittää, esiintyykö lyhytkuonoisilla koirilla ja uusiutuvista keuhkokuumeista kärsivillä irlanninsusikoirilla mikroaspiraatiota eli huomaamatonta mahan happaman sisällön kulkeutumista hengitysteihin. Hannes Lohen ryhmä selvittää aineenvaihdunnan yhteyttä koirien ahdistushäiriöön ja Merja Rantalan ryhmä eri hoitomuotojen tehoa koiran kroonisen ja toistuvan ulkokorvantulehduksen hoidossa.

Marja Kaukosen väitöskirjatutkimuksen aiheena on perinnöllisen verkkokalvon rappeuman geneettinen tausta. Anna Boström tutkii rinta- ja lannerangan lihasten toimintaa mäyräkoirilla ja borderterriereillä sekä välilevytyrän vaikutusta lihasten rakenteeseen mäyräkoirilla.

 

Lisätietoja lahjoittamisesta:

Helsingin yliopiston rahastot
Puh. (09) 191 21650
S-posti: koirien-terveystutkimusathelsinki.fi
Internet: www.helsinki.fi/rahastot/koirienterveystutkimusrahasto

Koirien terveystutkimusrahaston lahjoittajat 2010-2014