Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatus

Kennelliiton toiminta käsittää koko maan. Sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä sekä parantaa yleistä koiranpitoa Suomessa. Liitto toimii puhdasrotuisten koirien kasvattajien ja harrastajien yhdyssiteenä ja keskusjärjestönä sekä koiraharrastuksen etujärjestönä.

Arvot

Avoin kennelyhteisö
Toimintamme on avointa ja demokraattista, vuorovaikutteista ja kansainvälistä.

Terve yhteiskuntakelpoinen koira
Ylläpidämme ja kehitämme rodunomaisia, terveitä koiria monipuolisiin seura-, harrastus- ja työtarkoituksiin.

Kotimaiset rodut - kansallisaarteemme
Turvaamme kansallisten rotujemme elinvoimaisuuden sekä arvostuksen kotimaassa ja kansainvälisesti ylläpitämällä ja kehittämällä niiden alkuperäisiä metsästys- ja muita käyttöominaisuuksia.

Monipuolinen koiraosaaminen
Vastaamme aloitteellisesti koiran, ihmisen ja toimintaympäristön tarpeisiin ja odotuksiin.