Kasvatus ja terveys

Sivulle  on koottu kasvattamiseen ja terveyteen liittyviä lomakkeita, ohjeita ja sääntöjä. Kielilipusta pääsee lomakkeen kieliversioon.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

voimassa 1.1.2011 alkaen

Rekisteröinti
Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Voimassa 1.1.2009 alkaen, päivitetty 11.1.2016

Voimassa 1.1.2016 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.

Voimassa 1.1.2015 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.

PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset).
Koskee 1.1.2016 ja sen jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.

PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset).
Koskee 1.1.2015 ja sen jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Voimassa 4.2.2016 alkaen.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Voimassa 4.2.2016 alkaen.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Päivitetty 20.4.2016

Voimassa 1.1.2013 alkaen. Päivitetty 7.4.2016.

Lupa koskee 1.1.2016 alkaen korkeintaan kahta pentuetta/uros.
 

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Päivitetty 22.2.2016

Kennelnimi

Voimassa 1.1.2015 alkaen

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Päivitetty 2.1.2015

Jalostusohjelmat

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian liitteet

Mallirunko suurilukuisille roduille, päivitetty 6.2.2014

Mallirunko roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa, päivitetty 6.2.2014

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja suurilukuisille roduille

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja harvalukuisille roduille

Voimassa 6.2.2014 alkaen, päivitetty 7.4.2016.

PEVISA-ohjelma

Voimassa 1.1.2009 alkaen. Täydentää PEVISA-sääntöä.

Voimassa 1.1.2009 alkaen

Terveys- ja DNA-tutkimukset

Voimassa 1.1.2014 alkaen.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Käytetään tilattaessa koiralle DNA-tunniste.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Käytetään tilattessa koiralle tai pentueelle polveutumisen varmistus.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Kennelliiton jäsenille tarkoitettu tilauslomake Laboklin GmbH & Co. KG laboratorion geenitesteille.

Voimassa 1.1.2015 lähtien.

Voimassa 1.1.2016 alkaen.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Voimassa 1.1.2012 alkaen.

Voimassa 1.6.2015 alkaen, päivitykset 1.1.2016 alkaen.

Voimassa 1.1.2014 alkaen.

Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.

Kennelliiton jalostustarkastus

Lista käyttäytymisen jalostustarkastajista sekä vastaavista toimitsijoista.

Jalostustarkastuksen ohjeet ja mallikuvat yhteen koottuna. Ohjeet ovat voimassa 1.6.2015 alkaen.

Voimassa 1.6.2015 alkaen.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa käytettävä lomake.

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa käytettävä lomake.

Kennelneuvonta

Voimassa 1.1.2011 alkaen

Tunnistusmerkintä

Voimassa 1.1.2016 alkaen

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Päivitetty 7.1.2016

Muut
Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Päivitetty 20.4.2016

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

päivitetty 8.1.2016

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Voimassa 1.1.2014 alkaen. Päivitetty 18.12.2015