Kennelliiton tutkimusrahastot

Kuvaaja: 
Hannu Huttu

Suomen Kennelliitolla ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla on yhteinen Koirien terveystutkimusrahasto, joka pyrkii parantamaan nelijalkaisten ystäviemme terveydenhoidon mahdollisuuksia. Lisäksi Kennelliitolla on oma tutkimusrahastonsa, josta jaetaan apurahoja koiria koskevaan tutkimukseen.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehdään paljon koiriin liittyvää geneettistä ja kliinistä tutkimusta. Nyt käynnissä olevan Terveempi koira -hankkeen avulla muun muassa kehitetään diagnoosimenetelmiä ja halutaan parantaa ymmärrystä eri sairauksista.

Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteina ovat muun muassa lyhytkuonoisten rotujen kokonaisterveydentila ja sen kartoittaminen kuntotestien avulla, koirien keuhkosairaudet, jalkoihin ja selkään liittyvät ongelmat sekä neurologiset sairaudet.

Kennelliitto ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta perustivat yhdessä Koirien terveystutkimusrahaston vuonna 2009.

Lue lisää Koirien terveystutkimusrahastosta ja lahjoita

Kennelliiton tutkimusrahasto

Kennelliiton valtuusto perusti Kennelliitolle tutkimusrahaston vuonna 1986, Kennelliiton täyttäessä 100 vuotta. Rahastosta myönnetään apurahoja koiraa koskevaan tutkimukseen. Voit tukea lahjoituksella myös tätä rahastoa.

Apurahan hakuaika on kaksi kertaa vuodessa; hakuilmoitus julkaistaan Koiramme-lehdissä 1-2 ja 7-8.

Vuosina 2013-2017 tutkimusrahastosta rahoitetaan ELL Lena Lindhin osallistuminen residenssi- eli koulutusohjelmaan, jossa hän suorittaa tohtorinopintojensa ohella eurooppalaisen eläinten lisääntymistieteen erikoistumistutkinnon 'Diplomate of ECAR' (the European College of Animal Reproduction).
 

Lue lisää koiratutkimuksista

Koiratutkimushankkeista eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa
www.vetmed.helsinki.fi/klel/tutkimus

Koirien geenitutkimus Suomessa
www.koirangeenit.fi

Ohje Kennelliiton tutkimusrahastosta

Voimassa 2.4.2009 alkaen